Jaimy Mode & Accessoires hecht waarde aan het beschermen van jouw privacy en het ontwikkelen van technologie die jou de meest geavanceerde en veilige online ervaring geeft. Deze privacyverklaring is van toepassing op de Jaimy Mode & Accessoires - Woerden Website en betreft het verzamelen van gegevens en gebruik. Door het gebruik van de Jaimy Mode & Accessoires - Woerden Website maak je kenbaar dat je akkoord gaat met de behandeling van gegevens zoals deze in deze verklaring wordt beschreven. Heb je toch nog vragen na het lezen? Stuur een mail naar [email protected]

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jaimy Mode & Accessoires verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
IP-adres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Gegevens over jouw activiteiten op onze website
Internetbrowser en apparaat type
Betaalgegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Jaimy Mode & Accessoires verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

- gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via [email protected], dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jaimy Mode & Accessoires verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Het afhandelen van jouw betaling
Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder (Uitschrijven van onze nieuwsbrieven? Open een e-mail en klik onderin op 'unsubscribe')
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
Om goederen en diensten bij je af te leveren
Jaimy Mode & Accessoires analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
Jaimy Mode & Accessoires verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jaimy Mode & Accessoires bewaart je gegevens zolang je klant van ons bent. Dit betekent dat wij jouw klantprofiel bewaren totdat je aangeeft dat je niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als je dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jaimy Mode & Accessoires verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Jaimy Mode & Accessoires deelt bijvoorbeeld gegevens met vertrouwde partners om ons te helpen statistieke analyses uit te voeren, om u e-mail of post te sturen, om te voorzien in klantenondersteuning, of om leveringen te regelen (zoals PostNL). Het is verboden voor derden om jouw persoonsgegevens te gebruiken, behalve om deze services te verstrekken aan Jaimy Mode & Accessoires, en ze zijn verplicht tot geheimhouding van jouw informatie.

Websites van derden

Jaimy Mode & Accessoires - Woerden raad je aan de privacyverklaringen te lezen van de Websites die je kiest te bezoeken vanaf Jaimy Mode & Accessoires - Woerden zodat je kunt begrijpen hoe die Websites jouw informatie verzamelen, gebruiken en delen. Jaimy Mode & Accessoires - Woerden is niet verantwoordelijk voor de privacyverklaringen of andere inhoud op Websites buiten de Jaimy Mode & Accessoires - Woerden en aan Jaimy Mode & Accessoires - Woerden gerelateerde Websites.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jaimy Mode & Accessoires gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Jaimy Mode & Accessoires gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jaimy Mode & Accessoires en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar [email protected] of inloggen op je persoonlijke account.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jaimy Mode & Accessoires neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wanneer persoonlijke informatie (zoals een creditcard nummer) wordt overgedragen naar andere Websites, wordt het altijd beschermd door Secure Socket Layer (SSL) beveiliging, die alle gevoelige informatie onherkenbaar codeert alvorens te verzenden. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via [email protected].  

Wijzigingen Verklaring

Jaimy Mode & Accessoires behoudt zicht het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. We raden je aan om periodiek deze Verklaring te raadplegen om op de hoogte te blijven van hoe Jaimy Mode & Accessoires jouw informatie beschermt.

Contact Informatie

Jaimy Mode & Accessoires
Golf van Biskaje 4 - A17
3446 CP WOERDEN
Telefoon: 088 - 3749674
E-mail: [email protected]